นโยบายบนเว็บไซด์

1. การจัดส่งสินค้า

จะมีการแจ้งลูกค้าทราบว่าจัดส่งด้วยผู้ให้บริการขนส่งใด เช่น Kerry หรือ Flash Express และแจ้งหมายเลข Tracking ให้ลูกค้าทราบ หากลูกค้าไม่สะดวกติดตามสอบถามเอง ทางร้านจะเป็นผู้ติดตามให้ ซึ่งโดยปกติบริษัทขนส่งจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาลูกค้าก่อนนำส่ง และหากล่าช้าที่ระบบติดตามจะแสดงผลแจ้งให้ทราบ

2. การยกเลิกการสั่งซื้อ

เนื่องจากสินค้าเป็นอาหาร และของสด กรณีมีการยกเลิกออเดอร์และการขอคืนสินค้า “ทำไม่ได้ทุกกรณี” และทางร้านขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี

3. การคืนสินค้าและคืนเงิน

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี 

ยกเว้นเพียงแต่ หากเกิดความผิดพลาดของขนส่ง หรือระหว่างขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า โดยลูกค้าจะต้องบันทึวิดีโอไว้เป็นหลักฐานขณะที่ทำการเปิดกล่องพัสดุ และ/หรือภาพถ่ายของสินค้าที่ได้รับความเสียหาย และ/หรือ แสดง หลักฐานตามที่ทางร้านร้องขอ และ/หรือ จัดส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านตรวจสอบ 

หลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เกิดจากความผิดของลูกค้า ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ใหม่ หรือ คืนเงินตามค่าเสียหายจริงที่ลูกค้าได้มีการชำระ เข้ามา หรือ หากพบว่าความผิดพลาดเกิดจากลูกค้า เช่น ปฏิเสธการรับของ การไม่รับโทรศัพท์ขณะที่มีการนำส่ง เพิกเฉยต่อการรับสินค้า หรือ มีเจตนาที่จะไม่รับสินค้า จนเกิดความล่าช้าในการขนส่ง จะไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของร้านค้า 

ทั้งนี้การตัดสินของทางร้านถือว่าสิ้นสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เราได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

 • เมื่อมีการสมัครสมาชิก
 • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
 • เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน 

   • ชื่อ – นามสกุล 

ข้อมูลการติดต่อ

   • อีเมล
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
   • บัญชีโซเชียลมีเดีย
   • ข้อมูลทางธุรกรรม
   • รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค

  • IP address
  • Cookies
  • Web Browser

3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

 • เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
 • เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
 • เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ร้านค้ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูล อย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

5. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

7. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเราโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

9. วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ LineOA: @madamsaioua